Ukradla TV NOVA fotografii Ladislava Kamaráda? Není to vůbec jasné.

Ukradla TV NOVA fotografii Ladislava Kamaráda? Není to vůbec jasné.

Vydáno: 25. 9. 2013
Autor: martinkamin

Jak zastavit kradení fotografií?Co dělat, když vám televize nebo novinové zpravodajství „ukradne“ fotografii z internetu a použije? Myslím, že tento problém je starý jako internet sám a protože se začaly množit na našich klubech dotazy na toto citlivé téma, pokusil jsem se na něj podívat trošku detailněji a zjistit, jak to údajným kradením fotografií vlastně je. Vzorový příklad je Ladislav Kamarád.

Vycházel jsem z jedné události, jež se stala známému fotografovi Ladislavu Kamarádovi v roce 2010. Televize NOVA mu měla podle jeho názoru, který prezentuje na svých stránkách, ukrást a pozměnit jeho fotografii.

Událost se měla stát v roce 2010 a TV NOVA podle Kamaráda použila jeho fotografii ve zpravodajství. Cituji ze stránek Ladislava Kamaráda:

(c) Ladislav KamarádTelevize Nova neoprávněně pozměnila a použila moji fotografii ve své hlavní zpravodajské relaci „Televizní noviny“

Dne 8.9.2010 TV Nova ve své hlavní zpravodajské relaci „Televizní noviny“, konkrétně v relaci o rakouském horolezci Christianu Stanglovi, zveřejnila moji fotografiii Reinholda Messnera bez mého vědomí a souhlasu.

Fotografii pravděpodobně stáhli z mého webu www.horolezec.cz, konkrétně: http://www.horolezec.cz/galery/gal_2436/lide/l15.html

Více najdete zde (momentálně - 25.9.2013 - bohužel stránky Ladislava Kamaráda neběží).

Ladislav Kamarád si stěžuje, že fotografii použili bez jeho souhlasu a také ji pozměnili.

Nejsem si jistý, jak by soud určil při případném sporu výši škody, kterou měla TV NOVA Ladislavu Kamarádovi způsobit tím, že obrázek ořezala (navíc docela správně a vkusně), ale chtěl bych se věnovat problému samotného domělého neoprávněného použití fotografie.

Jak zastavit kradení fotografií?

V této kauze tady máme autora fotografie Ladislava Kamaráda a někoho (v tomto případě právnickou osobu CET21), kdo se měl dopustit porušení autorského zákona. Je zřejmé, že zákon má chránít zneužívání díla (v našem případě fotografie) pro získání finančního prospěchu, to se docela přesně popisuje v zákoně. TV NOVA a její konání (tvorba zisku) nelze zařadit do části volné užití díla, jak se praví v Oddílu 2, paragrafu 30 (1), přesněji:

Oddíl 2: Volná užití a zákonné licence
§ 30 Volná užití
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

TV NOVA to také nedělá pro svou osobní vnitřní potřebu, třeba přípravu na jiné reportáže atd.

§ 30a Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad
(1) Do práva autorského nezasahuje
a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,

TV NOVA tedy jasně koná za účelem zisku, nepoužívá fotografii pro osobní potřebu a také nepoužívá fotografii pro vnitřní potřebu, takže z těchto výjimek její konání vypadává a potud to vypadá, že má Ladislav Kamarád pravdu.

Tak a teď se dostáváme ke klíčové části Zákona a to § 34 Úřední a zpravodajská licence
Tento paragraf dovoluje použití díla v části (2) cituji:
b) dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu,

Pokud budeme aplikovat na příslušnou reportáž TV NOVA tento paragraf, CET21 jako právnická osoba se nedopustila žádného jednání v rozporu s autorským zákonem, protože jako zpravodajci použili dílo Ladislava Kamaráda pro zpravodajství týkající se aktuálních událostí – mám pocit, že zdolání nějakého vrcholu. Ladislav Kamarád poslal TV Nova tento mail (zkopírováno z jeho stránek):

Vážení,
Včera, 8.9.2010 jste ve vaší zpravodajské relaci „Televizní noviny", konkrétně v příspěvku o rakouském horolezci který zdolal / nezdolal K2, neoprávněně použili a pozměnili moji fotografii Reinholda Messnera z mého webu www.horolezec.cz
Konkrétně: http://www.horolezec.cz/galery/gal_2436/lide/l15.html
Jelikož jsem profesionální fotograf (mimo jiné držitel nejvyššího ocenění profesionálního fotografa v Evropě) a cena mých děl vč. copyrightu se pohybují na poměrně vysoké úrovni, tak toto vaše pochybení považuji za velmi závažný problém.
Rád bych se tímto zeptal, jaké navrhujete odškodnění (výši kompenzace) tohoto vašeho pochybení.
S pozdravem
Ladislav Kamarád.

Podle mého laického výkladu autorského zákona ovšem TV NOVA nepřekročila autorský zákon, protože na tuto konkrétní pasáž můžete aplikovat § 34, část (2) a b). Podle mého tedy Ladislav Kamarád nemá pravdu, když tvrdí, že TV NOVA porušila autorský zákon. Pamatujte tedy, kdokoliv vystavíte svou fotografii na Facebooku nebo obecně internetu, musíte počítat s tím, že zpravodajství některé televize, noviny nebo časopis píšící o nějaké výstavní akci nebo publukující článek o tom, jak fotografovat, může bez vašeho souhlasu fotografii užít. A neporuší tímto autorský zákon a vaše práva.

Ještě bych chtěl zmínit druhou velice podobnou situaci. § 35 je zajímavé znát také, protože když organizujeme nějaké klubové setkání spojené s promítáním fotografií různých autorů, které si předtím stáhneme z internetu, podle zákona to dělat můžeme a ani nemusíme autorovi nic oznamovat. V § 35 se totiž pro Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního, říká:

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při občanských či náboženských obřadech nebo při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy.

Máte s tím někdo praktickou zkušenost a můžete mi to prosím potvrdit nebo vyvrátit? Je Ladislav Kamarád v právu nebo není? Prosím žádný flame, chci se dobrat nejpravděpodobnějšímu výsledku, aniž bychom si na to museli platit právníka, který nám stejně odcituje zákon a řekne, že případný spor stejně musí rozhodnout soud. To známe...

Zákon autorský najdete třeba tady.

Martin Kamín

Fotobazar se zobrazí pouze přihlášeným

Na tomto místě se registrovaným a přihlášeným fotografům zobrazuje fotobazar.